PRAWACANA KEPADA PENGARANG DI PERKAMPUNGAN SARAWAK

PRAWACANA KEPADA PENGARANG DI PERKAMPUNGAN SARAWAK
Sedikit kata-kata aluan kepada rakan pengarang dalam acara Perkampungan Pengarang Sarawak 2009 bersama Pegawai Projek dari DBP Sarawak, Encik Rashid Subet dan Setiausaha II PUTERA.

SARAWAK TIADA IKON SASTERA DALAM 5 TAHUN MENDATANG?

SARAWAK TIADA IKON SASTERA DALAM 5 TAHUN MENDATANG?
Ada kesungguhan bukan retorik semata-mata

Friday, September 4, 2009

DISKUSI KARYA SARAWAK

11 Ogos 2009, saya sempat memperkata kumpulan puisi "Bingkai Waktu" dengan kertas kerja pada Majlis Diskusi Buku oleh DBP Kuala Lumpur. Kebetulan karya itu ditulis oleh mantan Ketua I PUTERA iaitu Saudara Pharo Abd Hakim. Saya cuba menerapka teori resepsi sastera dalam latar hujah saya membicarakan beberapa karya dari kumpulan puisi ini.
Tentunya saya berasa teruja dan bangga sekali diberikan kesempatan yang besar ini bagi menyatakan pendirian dan komen saya mengenai karya salah seorang penulis Sarawak. Di samping tanggungjawab dan peranan penting memperkenalkan karya dan penulis, saya tidak lupa akan tugas kita memartabatkan sastera tidak kira di mana kita kalau ada ruang dan peluang, gunakan dengan kebijaksanaan yang penuh perhatian. Saya berasa sudah menjalankan peranan saya. Sama ada berjaya atau sebaliknya itu adalah hak audiens dan pencinta budaya kita.
Saya tidaklah layak untuk memuji saya. Sedikit persoalan yang dibuat dalam diskusi itu tentang mungkin definis dan takrif teori yang cuba diminta penjelasan oleh salah seorang peserta. Jawapan saya tetap sama bahawa saya menggunakan teori resepsi sebagai jurus pandang dalam memperkatakan karya Pharo Hakim. Selain itu saya tertatik cara kertas kerja diolah dan dipakej oleh Urus Setia yang diketuai oleh Saudara Jusoh Majib yang begitu berinovatif melaksana tugas beliau,Sda Mohammad Daud Mohammad, Ketua Bahagian Teori & Kritikan Sastera Malaysia dari DBP KL, IPM Kampus Cawangan Sarawak, Batu Lintang dan semua teman-teman karyawan yang hadir serta para peserta yang dedikasi.